Obsah

Stravné a školné v době uzavření MŠ
Vaše platby budou vyúčtovány v červenci 2021 - informace Vám podá vedoucí ŠJ.

♣ Stravné a školné se platí zpravidla bezhotovostně. Bližší informace obdržíte u vedoucí školní jídelny.

Stravné a školné v hotovosti se platí:  

TERMÍNY PLATEB STRAVNÉHO  A  ŠKOLNÉHO

ČERVEN čtvrtek 17. 6. 2021
PRÁZDNINY čtvrtek
ZÁŘÍ čtvrtek
ŘÍJEN čtvrtek
LISTOPAD čtvrtek
PROSINEC čtvrtek
   
   

                     PŘÍPADNÉ ZMĚNY V TERMÍNECH
                                 BUDOU VYVĚŠENY

Příspěvek na částečnou úhradu nákladů na předškolní vzdělávání ( ŠKOLNÉ ) je ve šk. roce 2020/2021  300,- Kč měsíčně za 1 dítě.   Bližší informace viz.  Směrnice ředitelky MŠ o úplatě za předškolní vzdělávání ( k dispozici i v MŠ ) . Rodiče, kteří žádají o úlevu z placení školného, musí každé 3 měsíce sami bez vyzvání doložit potvrzení o tom, že pobírají dávky v hmotné nouzi a vyplnit žádost. Obojí odevzdejte vedoucí školní jídelny. Upozorňujeme, že úlevu není možné přiznat zpětně, proto dbejte na včasné odevzdání dokladů. Děkujeme.