Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Od úterý 17. 3. 2020 do odvolání je mateřská škola uzavřena!

Žádost o ošetřovné si vyžádejte v MŠ v době omezeného provozu. Nejlépe předem nahlásit  telefonicky 474659957 nebo e-mail ctyrka@msjirkov.cz, abyste mohli dostat žádost již potvrzenou z ředitelství.

Kdo ještě nevyzvedl již potvrzenou žádost o OČR, vyzvedněte si ji v MŠ Čtyřka, od úterý 24. 3. 2020 po domluvě - používejte prosím e-mailovou komunikaci: ctyrka@msjirkov.cz   Děkujeme za pochopení.

Dětská skupina pro IZS, zdravotníky atd. bude otevřena od 23.3. 2020

Informace zde:   Dětská skupina pro děti IZS, zdravotníky a pod.

Prohlášení o bezinfekčnosti

Zde najdete informace k žádosti o ošetřovné:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

♣ ZÁPISY DO 1. TŘÍD ZŠ V JIRKOVĚ - POZOR ZMĚNA!

Zpráva pro rodiče (zákonné zástupce) dětí - budoucích žáků 1. tříd
Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 18. 3. 2020 dochází ke změnám podmínek i termínů zápisů dětí do 1. tříd základních škol v Jirkově pro školní rok 2020/2021.
Zápisy proběhnou v dubnu, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Informace k zápisu do 1. tříd ZŠ
SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA JIRKOVA I STRÁNKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL V JIRKOVĚ!

  Kurz plavání ( 31.3. - 12. 5. 2020) :  Kurz plavání vzhledem k vyhlášení nouzového stavu prozatím odpadá. Další informaci Vám poskytneme na základě vývoje situace. 

♣  Cvičení v tělocvičně po dobu uzavření škol ODPADÁ! 

  Povinná předškolní docházka:

reditelstvi/informace-o-povinne-predskolni-dochazce-od-skroku- 2017-2018/  Děti s povinným předškolním vzděláváním mají prázdniny stejně jako žáci v základní škole.

♣   Přijímání dětí do MŠ - Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

V úterý 5. května a ve středu 6. května vždy od 8 do 11 hodin a od 12 do 15 hodin bude probíhat zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021 pro děti, které dovrší do 31. 8. 2020 nejméně věku 3 let.

K zápisu se mohou dostavit i děti mladší tří let, zapsány a přijaty budou pouze v případě volné kapacity jednotlivých mateřských škol. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání, jestliže ke dni 31. 8. 2020 dosáhne dítě věku pěti let. Při zápisu předloží zákonný zástupce dítěte svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte. O změnách Vás budeme aktuálně informovat! 

V současné době máme ještě poslední volná místa, přijímáme i děti mladší 3 let.                 Máte-li zájem o umístění Vašeho dítěte, kontaktujte nás e-mailem:  ctyrka@msjirkov.cz  nebo osobně přímo v MŠ.                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

♣ Fotografie najdete na https://msctyrka.rajce.idnes.cz/