Obsah

♣ Stravné a školné se platí zpravidla bezhotovostně. Bližší informace obdržíte u vedoucí školní jídelny.

Stravné a školné v hotovosti se platí ve čtvrtek                    

LISTOPAD                      15.11.2018

PROSINEC                      13.12.2018

LEDEN                           17.1.2019

ÚNOR                            14.2.2019

BŘEZEN                         14.3.2019

DUBEN                           11.4.2019

KVĚTEN                         16.5.2019

ČERVEN                         13.6.2019

PŘÍPADNÉ ZMĚNY V TERMÍNECH
BUDOU VYVĚŠENY

                                                                                                                         Příspěvek na částečnou úhradu nákladů na předškolní vzdělávání ( ŠKOLNÉ ) je 300,- Kč měsíčně za 1 dítě. Bližší informace viz.  směrnice ředitelky MŠ  ( k dispozici i v MŠ ) .

Rodiče, kteří žádají o úlevu z placení školného, musí každé 3 měsíce sami bez vyzvání doložit potvrzení o tom, že pobírají dávky v hmotné nouzi a vyplnit žádost. Obojí odevzdejte vedoucí školní jídelny. Upozorňujeme, že úlevu není možné přiznat zpětně, proto dbejte na včasné odevzdání dokladů. Děkujeme.

♣ Výplata kauce 

Kauce bude vrácena zákonným zástupcům dětí, které ukončily docházku do MŠ, na účet nebo bude vyplacena v termínu plateb - 20. září 2018 přímo v MŠ. Přineste s sebou občanský průkaz.