Obsah

♣ Stravné a školné se platí zpravidla bezhotovostně. Bližší informace obdržíte u vedoucí školní jídelny.

Stravné a školné v hotovosti se platí:  

TERMÍNY PLATEB STRAVNÉHO  A  ŠKOLNÉHO

   
LEDEN čtvrtek   14. 1.   2021
ÚNOR čtvrtek   18. 2.   2021
BŘEZEN čtvrtek   18. 3.   2021
DUBEN čtvrtek   15. 4.   2021
KVĚTEN čtvrtek   13. 5.   2021
ČERVEN čtvrtek   17. 6.   2021
PRÁZDNINY čtvrtek             2021

                     PŘÍPADNÉ ZMĚNY V TERMÍNECH
                                 BUDOU VYVĚŠENY

Příspěvek na částečnou úhradu nákladů na předškolní vzdělávání ( ŠKOLNÉ ) je 300,- Kč měsíčně za 1 dítě. Bližší informace viz.  Směrnice ředitelky MŠ o úplatě za předškolní vzdělávání ( k dispozici i v MŠ ) . Rodiče, kteří žádají o úlevu z placení školného, musí každé 3 měsíce sami bez vyzvání doložit potvrzení o tom, že pobírají dávky v hmotné nouzi a vyplnit žádost. Obojí odevzdejte vedoucí školní jídelny. Upozorňujeme, že úlevu není možné přiznat zpětně, proto dbejte na včasné odevzdání dokladů. Děkujeme.