Obsah

♣ Stravné a školné se platí zpravidla bezhotovostně. Bližší informace obdržíte u vedoucí školní jídelny.

Stravné a školné v hotovosti se platí:          

TERMÍNY  PLATEB

  STRAVNÉHO  A  ŠKOLNÉHO

LEDEN

čtvrtek      16. 1. 2020

ÚNOR čtvrtek      13. 2. 2020
BŘEZEN čtvrtek      12. 3. 2020

                     PŘÍPADNÉ ZMĚNY V TERMÍNECH
                                    BUDOU VYVĚŠENY

  

 

 

 

DUBEN               -------
KVĚTEN               --------
ČERVEN čtvrtek       11. 6. 2020

                                                                                                                       Příspěvek na částečnou úhradu nákladů na předškolní vzdělávání ( ŠKOLNÉ ) je 300,- Kč měsíčně za 1 dítě. Bližší informace viz.  Směrnice ředitelky MŠ o úplatě za předškolní vzdělávání ( k dispozici i v MŠ ) .

Rodiče, kteří žádají o úlevu z placení školného, musí každé 3 měsíce sami bez vyzvání doložit potvrzení o tom, že pobírají dávky v hmotné nouzi a vyplnit žádost. Obojí odevzdejte vedoucí školní jídelny. Upozorňujeme, že úlevu není možné přiznat zpětně, proto dbejte na včasné odevzdání dokladů. Děkujeme.