Obsah

♣ Stravné a školné se platí zpravidla bezhotovostně. Bližší informace obdržíte u vedoucí školní jídelny.

Stravné a školné v hotovosti se platí ve čtvrtek                                         

                                                 19. října 2017

                                                 9. listopadu 2017

                                                 14. prosince 2017

♣ Výplata kauce 

Kauce bude vrácena zákonným zástupcům dětí, které ukončily docházku do MŠ, na účet nebo vyplacena v termínu plateb přímo v MŠ. Přineste s sebou občanský průkaz.

Příspěvek na částečnou úhradu nákladů na předškolní vzdělávání ( ŠKOLNÉ ) je 300,- Kč měsíčně za 1 dítě. Bližší informace viz.  směrnice ředitelky MŠ  ( k dispozici i v MŠ ) .

Rodiče, kteří žádají o úlevu z placení školného, musí každé 3 měsíce sami bez vyzvání doložit potvrzení o tom, že pobírají dávky v hmotné nouzi a vyplnit žádost. Obojí odevzdejte vedoucí školní jídelny. Upozorňujeme, že úlevu není možné přiznat zpětně, proto dbejte na včasné odevzdání dokladů. Děkujeme.