Obsah

♣ Stravné a školné se platí zpravidla bezhotovostně. Bližší informace obdržíte u vedoucí školní jídelny.

Stravné a školné v hotovosti se platí:        

TERMÍNY PLATEB STRAVNÉHO  A  ŠKOLNÉHO

   
ZÁŘÍ čtvrtek      17. 9. 2020
ŘÍJEN čtvrtek      15. 10. 2020
LISTOPAD čtvrtek      12. 11. 2020
PROSINEC čtvrtek      10. 12. 2020

                     PŘÍPADNÉ ZMĚNY V TERMÍNECH
                                 BUDOU VYVĚŠENY

  

 

 

 

Příspěvek na částečnou úhradu nákladů na předškolní vzdělávání ( ŠKOLNÉ ) je 300,- Kč měsíčně za 1 dítě. Bližší informace viz.  Směrnice ředitelky MŠ o úplatě za předškolní vzdělávání ( k dispozici i v MŠ ) .

Rodiče, kteří žádají o úlevu z placení školného, musí každé 3 měsíce sami bez vyzvání doložit potvrzení o tom, že pobírají dávky v hmotné nouzi a vyplnit žádost. Obojí odevzdejte vedoucí školní jídelny. Upozorňujeme, že úlevu není možné přiznat zpětně, proto dbejte na včasné odevzdání dokladů. Děkujeme.