Obsah

♣ Stravné a školné se platí zpravidla bezhotovostně. Bližší informace obdržíte u vedoucí školní jídelny.

Stravné a školné v hotovosti se platí: Ve čtvrtek 17.10.2019           

TERMÍNY  PLATEB

  STRAVNÉHO  A  ŠKOLNÉHO

ŘÍJEN

čtvrtek     17. 10. 2019

LISTOPAD

čtvrtek     14. 11. 2019

PROSINEC

čtvrtek      12. 12. 2019

                     PŘÍPADNÉ ZMĚNY V TERMÍNECH
                                    BUDOU VYVĚŠENY

                                                                                                                         Příspěvek na částečnou úhradu nákladů na předškolní vzdělávání ( ŠKOLNÉ ) je 300,- Kč měsíčně za 1 dítě. Bližší informace viz.  směrnice ředitelky MŠ  ( k dispozici i v MŠ ) .

Rodiče, kteří žádají o úlevu z placení školného, musí každé 3 měsíce sami bez vyzvání doložit potvrzení o tom, že pobírají dávky v hmotné nouzi a vyplnit žádost. Obojí odevzdejte vedoucí školní jídelny. Upozorňujeme, že úlevu není možné přiznat zpětně, proto dbejte na včasné odevzdání dokladů. Děkujeme.