Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace

Smetanovy sady 1558, 431 11 Jirkov

 

Od pondělí 25. 5. 2020 dojde k otevření všech součástí Mateřské školy Jirkov, včetně Otvic a Vrskmaně.

Otevření se bude řídit zásadami, které vydalo MŠMT dne 30. 4. 2020.

Žádáme rodiče, aby potřebu umístění dítěte v mateřské škole zvážili, sledovali zdravotní stav dítěte i lidí, se kterými je dítě v kontaktu a prostudovali si vyjmenované rizikové skupiny.

  • Při nástupu je nutné předložit vyplněný formulář „Čestné prohlášení“ (viz příloha).                              ke stažení zde:  Čestné prohlášení před nástupem do MŠ - 25.5.2020
  • Do areálu MŠ bude možný vstup pouze s ochranou nosu a úst, dodrženy musí být rozestupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními, není možné se shromažďovat v prostorách MŠ (vnitřních i venkovních).
  • Do prostor školy vstupuje dítě pouze s jednou doprovázející osobou. Doprovázející osoba se v budově zdržuje nezbytně nutnou dobu, po celou dobu má nasazenou roušku, řídí se pokyny pracovníků mateřské školy.
  • Při vstupu do budovy je k dispozici desinfekční prostředek.
  • Děti si po vstupu do třídy musí důkladně umýt ruce tekutým mýdlem.
  • Děti ani personál v prostorách mateřské školy nemusí nosit roušky, děti musí mít roušku k dispozici ve svém šatnovém boxu (čistou a uloženou v hygienickém sáčku). Pobyt venku se uskutečňuje výhradně v prostorách školy – školní zahrada. Skupinky dětí se nesmí potkávat.
  • Děti s projevy nachlazení, rýmy, kašle apod. nebudou do školy přijaty.
  • V případě výskytu jakýchkoli zdravotních potíží je rodič povinen dítě z MŠ bezodkladně vyzvednout.

 

Strava a pitný režim bude zajištěn v plném rozsahu obvyklým způsobem.

V případě, že se rodiče rozhodnou, že jejich dítě nastoupí do mateřské školy Jirkov až od 1. 9. 2020, bude jim na základě písemné žádosti prominuto placení úplaty za předškolní vzdělávání (školné). Žádost ke stažení (viz příloha) nebo k vyzvednutí u VŠJ v každé MŠ. Žádost můžete zaslat e mailem (musí být podepsána zákonným zástupcem), vhodit do schránky apod. do 15. 6. 2020  Nepožádáte - li si o úlevu do 15. 6. 2020, budete muset platit školné v obvyklé výši, i když dítě do MŠ nepřijde.

žádost o úlevu na "školném"

V Jirkově  4. 5. 2020                                          Bc. Ivana Šestáková

                                                                           ředitelka MŠ