Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

" KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM "

Školní vzdělávací program respektuje všechny oblasti přirozeného vývoje dítěte a nabízí taková témata, která seznamují děti s realitou. Pracujeme s třídními vzdělávacími programy, které vycházejí ze Školního vzdělávacího programu a RVP PV. Třídní programy jsou pracovní materiál, který se průběžně doplňuje o nové poznatky a přizpůsobuje se situaci ve škole. Prostřednictvím činností v integrovaných blocích a tématických celcích rozvíjíme osobnost dětí tak, abychom jim usnadnily jejich další životní a vzdělávací cestu. Zaměřujeme se na individualitu dětí, jejich potřeby a schopnosti. Cíle výchovy a vzdělávání naplňujeme prostřednictvím nejrůznějších činností, zejména estetických.

Výtvarným a hudebním činnostem se již věnujeme dlouhou dobu a dosahujeme v těchto oblastech dobrých výsledků. Estetické činnosti jsou úzce spjaty s citovým prožíváním dětí, proto se výběrem vhodných a přitažlivých témat snažíme o vytváření kladných citových prožitků dětí.  Zúčastňujeme se soutěží a přehlídek s výtvarným zaměřením, kde se naše děti se svými pracemi mnohokrát umístily na předních místech. Připravujeme pro děti tradiční akce, jako jsou vánoční besídky a Letní slavnost a další.

 

Integrované bloky

1. Podzimní krášlení    

3. Jarní probouzení

2. Zimní jiskření

4. Letní dovádění