Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vítáme vás v novém školním roce 2020 - 2021 a velice se na vás těšíme :)

 

Je nutné dodržovat opatření proti šíření COVID - 19 a proto je nutné dodržovat tato pravidla: 

- dítě doprovází do MŠ jedna dospělá osoba, v prostorách a v areálu MŠ se zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu

Vstupní filtr:

- při vstupu do MŠ si rodič dezinfikuje ruce

- odchází s dítětem do umývárny, kde mu umyje ruce mýdlem a teplou vodou

- v šatně dítě převlékne

- v šatně jej předá učitelce a do třídy nevchází, informuje učitelku o aktuálním zdravotním stavu dítěte

- neprodleně odchází z MŠ

- do mateřské školy nesmí vstupovat osoby s projevy infekčního onemocnění - kašel, rýma, vyrážky...

- děti s projevy nachlazení, rýmy, kašle apod. nebudou do školy přijaty.

-  případě výskytu jakýchkoli zdravotních potíží je rodič povinen dítě z MŠ bezodkladně vyzvednout.

   Sledujte zdravotní stav svých dětí a děti se známkami onemocnění do MŠ v žádném případě nepřivádějte. 

                                                                                  Děkujeme, že tato pravidla budete dodržovat!

holčička

Platba za stravné a školné

Žádáme rodiče, aby platba za stravné a školné proběhla vždy do 15. dne aktuálního měsíce. Děkujeme!

Informace pro rodiče nově zapsaných dětí:

Před nástupem do MŠ je nutné zaplatit zálohu na stravné a školné ve výši 980,- Kč (děti s povinným předškolním vzděláváním 680,- Kč).  Termín platby byl do 15.8.2020.  Děkujeme.   

 

děti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávy