Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

         

Přejeme dětem i rodičům krásné prázdniny :)

prázdniny

AKCE ČERVEN :)

1.6. 2021 oslavíme MDD letní olympiádou na nádvoří zámku Červený Hrádek v dopoledních hodinách

30.6. v odpoledních hodinách se rozloučíme s našimi předškoláky


holčička

 

STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

Děti, které měly pozitivní test na covid-19 mohou být do MŠ přijaty nejdříve

- za 10 dní od pozitivního testu s novým negativním testem nebo

- za 14 dnů od pozitivního testu bez nového kontrolního testu

 

Je nutné dále dodržovat tato opatření proti šíření COVID - 19 

- dítě doprovází do MŠ jedna dospělá osoba, v prostorách a v areálu MŠ se zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu

Vstupní filtr:

- při vstupu do MŠ si rodič dezinfikuje ruce

- odchází s dítětem do umývárny, kde mu umyje ruce mýdlem a teplou vodou

- v šatně dítě převlékne

- v šatně jej předá učitelce a do třídy nevchází, informuje učitelku o aktuálním zdravotním stavu dítěte

- neprodleně odchází z MŠ

- do mateřské školy nesmí vstupovat osoby s projevy infekčního onemocnění - kašel, rýma, vyrážky...

- děti s projevy nachlazení, rýmy, kašle apod. nebudou do školy přijaty.

-  případě výskytu jakýchkoli zdravotních potíží je rodič povinen dítě z MŠ bezodkladně vyzvednout.

   Sledujte zdravotní stav svých dětí a děti se známkami onemocnění do MŠ v žádném případě nepřivádějte. 

                                                                                  Děkujeme, že tato pravidla budete dodržovat!

 

 

 

děti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávy