Obsah

PODZIMNÍ BÁSNIČKY

 

Polívčička                                                                                    Brambora

Vařím, vařím polívčičku,                                            Koulela se ze shora, takhle velká brambora.

uvařím ji za chviličku,                                               Neviděla, neslyšela, že odněkud ze shora,

ještě si ji zamíchám,                                                 spadla na ní závora. Kam koukáš ty závoro,

copak do ní asi dám.                                                Na tebe ty bramboro. Kdyby tudy projel vlak,

                                                                                 byl by z tebe bramborák.

 

Hruška                                                                                     Mandarinky

Spadla hruška zelená,                                                Do své kapsy u sukýnky, loupu tiše mandarinky.

zlámala si kolena.                                                      Mandarinka voní, a sukýnka po ní.

A teď pláče, naříká,

že jí šťáva utíká.

 

Kaštan                                                                                   Jablíčko

Už je podzim, listí žloutne,                                                    Jablíčko se kutálelo,

ve větru se kaštan houpe.                                                    Vůbec nic ho nebolelo.

Chvilinku se pohoupe,                                                          Kutálí se kutálí, to

ze slupky se vyloupne.                                                         Jsme se to nasmáli.

Padá dolů volným pádem,

Padá dolů, padá na zem.

Naštěstí se nerozbije, z trávy

z trávy kousek vykukuje.