Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

CO SE UČÍME

Téma: O jako OVOCE, P jako PODZIM

Činnosti:

 • Pohyb v různém prostředí a terénu (zvládat překážky)
 • Cvičení dětské jógy: https://edu.ceskatelevize.cz/joga-cviky-zajic-srnka-broucek-5e4424892773dc4ee4139d
 • „Na jablíčko“ – procvičení kotoulu vpřed
 • Hmatové pexeso z přírodnin - hledáme hmatem se zavázanýma očima stejné dvojice
 • „Stromy a jejich plody“ – třídíme, přiřazujeme plody k listům, k větvičkám
 • „Kam se schoval kaštánek?“ – děti hledají kaštánek v místnosti - opakujeme předložky (před, a, nad, pod…)
 • Procvičování začátečního písmena ve slově O, P (pomocí obrázků)
 • Pokus o samostatné vyprávění podle obrázku z oblíbené pohádky
 • Počítáme s kaštany, žaludy, šišky, šípky, porovnáváme počet
 • Rozvoj fonematického sluchu – poslouchej zvuky přírody, napodobení
 • Rozklad slov na slabiky ( vytleskávání, určení počtu slabik) – pojmenuj plody podzimu, zvířata v lese
 • Přenášení barevných papírků brčkem z misky do misky

Hra: „Věj, větříčku, věj“ – rozfoukáváme listí, pírka

Rozhovory s dětmi:

 •  „Jak se chovám v lese?“
 • „Co nepatří do přírody?“
 • „Co se děje na podzim?“

Pohádka:

 •  Jak děti pekly brambory

      https://edu.ceskatelevize.cz/chaloupka-na-vrsku-jak-deti-pekly-brambory-5f5bb8a32464c1502c58a04e 

Výtvarné tvoření s dětmi:

 •  „Frotáž“ - list papíru položíme na kmen stromu a plochou voskovkou obarvíme celý papír – objeví se struktura   kůry. Na vzniklý obraz kůry můžeme otisknout list od téhož stromu namočený v barvě.
 • Otisky rozkrojeného jablka natřeného barvou na látku – ovocné ubrousky
 • „Listová housenka“ – navlékání listů na slabý drát popř. špejli
 • Modelujeme ovoce, houby, dýně z modelíny
 • Navlékáme korále z přírodnin – jeřabin, listů
 • Mozaiky z přírodnin – mandaly – skládání obrázků v kruhu
 • Vyrábíme draka z dostupných materiálů

Hudební činnosti:

 • Opakování písničky "Šel zahradník do zahrady" s pohybem a zpěvem

Opakujeme známé písně s využitím rytmických nástrojů (dřevěné vařečky, pokličky, lžíce…) · Písnička Hop hej, Cibuláři jedou:

http://: https://edu.ceskatelevize.cz/zpivanky-hop-hej-cibulari-5f7da91b3251ab79e1313d5f

Podzimní tradice:

 • Seznámení s tradicí „Dušičky“
 • Pouštění draků
 • Strašidýlka z dýní
 • Strašidelná pohádka "Proč stromům opadává listí".

https://edu.ceskatelevize.cz/proc-listnatym-stromum-padaji-listy-a-jehlicnatym-jehlicky-ne-5f5bb8952464c1502c589f62

Pobyt venku:

 • Orientace v okolí bydliště, pozorování znaků podzimu
 • Stavíme domečky z přírodního materiálu
 • Házíme šišky na cíl
 • Všímáme si vlivu člověka na přírodu v okolí (odpadky, zahrádky…)

Experimenty:

 • Otvírání a zavírání šišky vlivem tepla, vody – uzavřenou šišku z venku necháme v teplé místnosti, po otevření namočíme do vody
 • Zkoumáme listy (lupa, mikroskop) – žilky, barva, využití lupy
 • Zkoumáme plody (ořech, kaštan, jeřabina, šípek), co mají uvnitř
 • Vaříme šípkový čaj
 • Vlastnosti dřevěných předmětů (plavou x neplavou atd.)

Říkanka s pohybem:

Levou nohu k pravé noze – (stoj spatný, připažit)
přisuň pěkně pomalu.
Hlavu vzhůru,stoupni rovně – (stoj spatný, vzpažit)
ruce zvedni nad hlavu.

Jsi strom, co listy má. – (třepej prsty)
Větřík na tě zafouká,
větve tvoje rozhoupá. - (houpeme se ze strany na stranu - přenášíme váhu z pravé nohy na levou)

Fouká, fičí, větve sklání, – (úklony vpravo, vlevo, mírně)
vpravo, vlevo se uklání. – (úklony … více)
Až ten vítr odlétne, – (nádech, výdech, připažit)
stromek ten si oddechne.

 

Pracovní listy na grafomotorická cvičení a počítání mají děti připravené ve své složce v MŠ. Je možné si je vyzvednout po telefonické domluvě s p. učitelkami. Stejně tak si můžete po telefonické domluvě vyzvednout i nové úkoly pro děti ze třídy Žabiček.