Obsah

Distanční výuka – "Žabičky“(třída dle §16 odst 9 pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami)

 

 

LISTOPAD

PODTÉMA,,Podzim v lese“

LES je tajemné království, do kterého jen někdo skutečně patří. Lesním královstvím vede mnoho cest. Některé cesty jsou pro zvířátka a jiné pro lidi.

Dechová cvičení:

 • vůně lesa – dlouhý nádech nosem, výdech nosem
 • foukáme jako vítr do lístečku - prodloužený nádech nosem, přerušovaný výdech ústy
 • nejprve slabě, potom silněji

Gymnastika mluvidel:

 • pohyb jazyka dopředu, dozadu z úst ven a zpět z pravého do levého koutku a zpět nahoru k nosu a dolů k bradě před ústy
 • olizování rtů (nahoře, dole, dokola, vždy tam a zpět)
 • střídání pohybu rtů našpulených a do úsměvu
 • nafukování tváří a propichování prstem (prasknutí balónku)

Artikulační cvičenív lese uslyšíme spoustu zvuků

datel ťuká-ťuk-ťuk

sova hů-hů,

kukačka- kuku-kuku

ptáci-čim- čim,

medvěd- brum-brum

 

1. Práce s knihou, časopisem, obrázkem:  https://cz.pinterest.com/pin/844987948812702157/

Každý den se sejdou zvířata z celého lesa  a všichni poslouchají příběhy a pohádky.

(popis obrázku – seznámení s pojmy – les, jehličnaté stromy, lesní zvířata, lesní plody...)

 

 • „Koho vidíme na obrázku?“
 • „Co všechno roste v lese?“
 • „Ukážeš a pojmenuješ některý strom?“
 • „Co všechno vidíme na stromech?“
 • „Co mají děti v košíku?“
 • „Co děti v lese dělají?“
 • „Znáš některé názvy hub?“
 • „Jaká zvířata vidíš na obrázku?“…
 • „Jak mohou lidé přírodě pomáhat?“

 

2. Malované čtení: http://čteníhttps://cz.pinterest.com/pin/554153929130287401/

 • přečtěte si společně s dítětem pohádkový příběh
 • děti doplňují slova podle obrázku ve správném tvaru (příklad „Sotva zašel měsíc za mrak...)

 

3. Grafomotorika:  http://www.jak-spravne-psat.cz/video-uvolnovaci-cviky

                          

 

 

 

 

4. Seznamování s rýmy:  https://i.pinimg.com/originals/6b/fe/4d/6bfe4d06f32c63dfb732a5541f992437.jpg

Do tajemného království lesa se nám nastěhovala nějaká zvířátka…

 • „Uhodneš, která to jsou?“ Rodiče dávají dětem hádanky.

 

 

5. Procvičování početních operací: https://cz.pinterest.com/pin/499055202456856644/

Jdeme znovu do tajemného království lesa. Po cestě nacházíme spoustu věcí – přírodnin (kaštany, šišky, žaludy, listy, kameny, klacíky…)

 • počítáme různé přírodniny, které si můžete nasbírat na procházce
 • hmatové hádanky – přírodniny – kůra, kamínek, šiška, klacík, jehličí...dítěti vložte do ruky určitou přírodninu a dítě hádá co to je
 • na pracovním listě vybarvi stejný počet kostiček, kolik má na svém kloboučku muchomůrka

6. Rozvoj zrakové paměti: „Kimova hra“

začneme se 3 obrázky, později přidáváme 4,5,6

 • před dítě položte několik obrázků (3,4,5,6)
 • dítě pojmenuje obrázky a snaží se je zapamatovat
 • pak obrázky přikryjeme šátkem a jeden obrázek schováme
 • šátek odkryjeme a dítě určí, který obrázek zmizel
 • obměna: úkolem je vyjmenovat všechny obrázky zakryté šátkem

 

 

 

7. Rozvoj sluchového vnímání: „Kouzelné slovíčko“ https://cz.pinterest.com/pin/45387908734112503/

 • vybereme jednu kartičku s obrázkem a položíme ji před dítě
 • říkáme řadu slov
 • když dítě zaslechne slovo z obrázku, bouchne o zem (tleskne, dupne...)

 

8. Dokreslování druhé poloviny obrázku: https://cz.pinterest.com/pin/97882991888175378/

 

9. Podzimní dekorace: „Ježek“

 • vyrobte podzimní dekoraci z dostupných domácích materiálů. Zapojte svou fantazii…
 • při práci si s dítětem zazpívejte známou píseň „Já do lesa nepojedu“…
 • zopakujte báseň „Podzime, podzime“

 

Podzime, podzime

Podzime, podzime proč si tak milý,

i když nám sluníčko svítí jen chvíli.

Podzime, podzime, každý tě vítá,

chlapec i holčička, drak, co si lítá

 

A až se všichni opět sejdeme, úkoly si společně prohlédneme!!!