Obsah

TŘÍDA – BROUČCI

Téma: O čem si budeme povídat v listopadu
            1.  O dráčkovi
            2.  Barevný deštníček

ÚVOD

Sluníčko se sice snaží, ale je znát, že už se unavilo. Jak by také ne. Během léta zahřálo tolik rybníků, luk i zahrad. Nám nevadí, že má sil o trochu méně. Tepleji se oblečeme a utíkáme ven. Když nastavíme sluníčku tvář, stačí nás ještě teple pošimrat. Doprovázejí ho dešťové mraky. Začínáme chodit na louku pouštět draky. Plody rostlin dozrály, listnaté stromy mají barevné listí, opadávají…

 

 

                               

                               

 

 

1. O dráčkovi

 - Pojmenujte vše, co vidíte na obrázku.

Přečtěte si pohádku a povídejte si o ní.....

O DRÁČKOVI

 

Děti si vyrobily draka a jednoho podzimního dne ho šly pouštět. Vyletěl vysoko a daleko až ke korunám stromu. Na stromě jako každé odpoledne seděla vrána, a ta povídá. „Kam letíš dráčku? Ty máš krásný ocásek, půjč mi ho.“ „Nepůjčím, nemohl bych létat.“ Ale vrána mu ho uzobla. Dráček spadl na zem a plakal. Letěl kolem velký draka a ptá se malého dráčka: „Proč pláčeš malý dráčku?“ Malý dráček uplakaný špitl: „Vrána mi uzobla ocásek a nechce mi ho vrátit.“ Velký drak ihned letěl za vránou a říká: „Ooo vráno, ty máš krásný ocásek, dej mi ho.“ „Nedám, teď je můj.“ odpověděla vrána. „Vráno, ty umíš krásně zpívat, zazpívej mi.“ Vrána zakrákorala: „Krá, krá, krá.“ Ocásek ji vypadl ze zobáku, velký drak rychle vzal ocásek a vrátil ho malému dráčkovi.

                                                      

 

- Výroba malého dráčka (procvičování barev)

Materiál: barvy, štětec, kelímek s vodou, čtvrtka, nůžky

Postup:   

  1. Maminko, potři mi barvou ruku a obtiskni na čtvrtku.
  2. Maminka dokreslí ocásek
  3. Namáčej ukazováček do barvy a tiskej ocásek drakovi.

 

 

- Opakujte básničku.... 

          Draci

Jeden, druhý, třetí, (Ukazujeme na prstech.)                                                                

vzhůru draci letí.     (Vzpažíme ruce nahoru.)

Smějí se jim ptáci, (Napodobte pohyb křídel)

kampak, páni draci?(Vytleskání slov-rytmizace) 

             

 2. Barevný deštníče

- Povídej si, co vidíš na obrázku

 - Zazpívejte si písničku Prší, prší

 

- Opakujte básničku s pohybem

Kapičky

Dešťové kapičky dostaly nožičky, (S dvěma vařečkami vyťukávejte rytmus)
běhaly po plechu, (Utíkejte na místě)
dělaly neplechu.   (Otáčejte zápěstí pokrčených rukou- Ne, ne, ne)

 

- Ukaž prstíkem na červenou, modrou, žlutou a zelenou barvu.

 

 

- Kdo je šikovný, spojte stejně barevný deštník se stejnou kabelkou.

Deštník

Materiál: barvy, korkový špunt, kelímek na barvu, štětec

Postup: Namáčejte korkový špunt do barvy a vyťupkejte deštník.

            Venku hodně prší, kreslete s maminkou hodně kapiček (čárky).