Obsah

Třída "VČELIČKY" 

 Barevný podzim, les, lesní zvířátka

 

Inspirace do pokojíčku:  - přečtěte si společně pohádku O červené Karkulce

                                                     - potom si zkuste pohádku převyprávět vlastními slovy

                                                     - můžete si vymalovat si obrázek Karkulky, který máte níže

                                                     - můžete se seznámit a zkusit zapamatovat básničku o Karkulce

 

KARKULKA

 

Obrázek červená karkulka | fotobanka Fotky&Foto

 

  Holčička s červenou čepičkou (chůze s maminkou za ruce)

  šla za svojí babičkou. V košíku nesla jí bábovku,

  kytičku a v láhvi sodovku.    (mění se směr chůze za ruce)

  Vlk potkal Karkulku u vody,   (proti sobě, tleskání do dlaní)

  dal si s ní k chaloupce závody. (běh na místě)

  Našel si nejkratší cestičku,    (běh na místě)

  byl první a snědl babičku.    (dřepy proti sobě)

  Karkulku když přišla k posteli,  (ležíme na zemi)

  vyskočil a snědl taky ji.       (do dřepu, výskok)

  Myslivec neštěstí zabránil,    (stoj)

  babičku s Karkulkou zachránil.  (chůze s maminkou za ruce)

 

               

Inspirace na procházku:   

- najděte nejhezčí lístečky, můžete si je pak doma navléknout na špejli

- poznáte rozdíl mezi jehličnatým a listnatým stromem?

- drželi jste někdy šišku, kůru nebo jehličí v ruce? Zkuste to. Vezměte si s sebou papír a pastelku, přiložte papír na kůru stromu a přejíždějte přes něj pastelkou. Podívejte se,co se stane...

- hledejte v lese plody, houby, nebo můžete postavit domeček pro lesního skřítka z přírodního materiálu (větve, listy…), můžete si ho vymalovat níže                       

 

 

Imagenes de duende pintar | Christmas coloring sheets, Kids printable  coloring pages, Christmas colors

 

 

Inspirace pro šikovné ručičky: 

zkuste si z modelíny vytvořit šišku (promačkat, vytvořit kouli a z ní pak válec

- položte si na podložku lístek hrubou stranou nahoru, na něj položte papír a přejíždějte pastelkou po papíru

- procvičte s dětmi jemnou motoriku – nasypte do mísy krupici nebo píseka vložte do ní kaštany nebo žaludy, děti je budou vybírat prsty

- můžete vzít ruličku toaletního papíru a vytvořit z ní nohu houby, po té z kruhu papíru vytvoříme klobouk houby, který můžeme dotvořit pomocí houbičky na nádobí a barev (houbičku namáčíme do barvy)                                                                        

 

 

HOUBIČKY

Houbičky, houbičky,

mají rovné nožičky.   (stoj, „klobouk nad hlavou“)

V trávě, v mechu stojí,

houbaře se bojí.     (pohupování, otáčení)

A tak v mechu potají,

pod klobouk se schovají.  (dřep)

 

 

Inspirace do pokojíčku:

- přečtěte si společně pohádku „Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?“.

- zkus pomocí zvuků a pohybů napodobit zvířátka z pohádky.

- prohlédněte si společně knížku s obrázky zvířat, dokážete říct, kdo bydlí v lese?

Inspirace na procházku: 

postavte z listí domeček pro ježka, můžete to zkusit i doma např. z kostek

-  zkuste pozorně pozorovat okolí, najdete krmelec? Zaposlouchejte se do zvuků lesa, neslyšíte něco?

        

 

JEŽEK

 

Já jsem ježek malinký,   (chůze v prostoru)

 mám na sobě bodlinky.  (prsty píchat do všech stran)

I když malé nožky mám,  (zadupat na místě)

rychle s nimi utíkám.    (běh v prostoru)

A pak, až se unavím,

do listí se posadím.     (sed na zem)

 

Datel  (ťukání do rytmu zavřenou pěstí)

Klepe datel do buku,

Má červenou paruku.

Klepe datel do dubu,

Já ho rušit nebudu.

 

Inspirace pro šikovné ručičky: 

zbyly vám doma nějaké kaštany nebo žaludy? Zkuste do domečku z kostek, který jste si společně postavili, vyrobit zvířátka, která      do lesa patří (zajíc, srna, liška, ježek…)

- zkuste si doplnit obrázek níže. Copak jste si nakreslili?

 

Ježek a déšť- svislé čáry