Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Třídy :


Koťátka:  pro děti od 3 do 6 let
Sluníčka: speciální třída pro děti s vadami řeči
 

Provoz zajištovaly:

zástupce ředitelky MŠ : Bc. Iveta Liedlová
Učitelky: Lenka Ryjáčková, Miluše Világiová, Ilona Rauerová

Asistent pg.:Iveta Wagnerová
Uklizečka: Bronislava Sečkářová
Vedoucí ŠJ: Pavla Kristová – dochází vždy ve středu 6,30-9 hodin
Kuchařka: Jindřiška Šmídová

Specifika školního řádu MŠ Jirkov, příspěvkové organizace

Odloučené pracoviště: Mateřská škola, Bezručova 752, Jirkov

 

Údaje o zařízení:

 

Název školy: Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace

Adresa školy: Smetanovy sady 1558, 431 11 Jirkov

Ředitelka: Bc.Ivana Šestáková

Statutární zástupce: Jaroslava Chrtková

IČO: 71011480

Telefon: 474 680 571

E-mail: reditelka@msjirkov.cz

Zřizovatel: Město Jirkov

 

Název a adresa pracovištěMateřská škola, Bezručova 752, 431 11 Jirkov

Typ MŠ: mateřská škola s celodenním provozem

Zástupce ředitelky: Bc. Iveta Liedlová

tel.č.: 474 659 737, e-mail: srdicko@msjirkov.cz

Vedoucí školního stravování: Pavla Kristová

tel.č.: 474 659737, e-mail: srdicko@msjirkov.cz

Kapacita školy: 26 dětí

 

Příchod dětí do mateřské školy – zpravidla do 8.00 hodin, pozdější příchody dle potřeby zákonných

zástupců nutno den předem nahlásit učitelce na třídě. Mateřská škola se z bezpečnostních důvodů zavírá,

prosím zvoňte a hlaste se do mikrofonu! Po obědě se mateřská škola otvírá v 11.45 hodin a opět uzavírá ve 12 hodin.

Odpoledne vydáváme děti od 14.00 hodin.

Předem známou nepřítomnost dětí nutno hlásit vždy v pondělí. V případě nemoci neprodleně. Předškoláci mají povinnou docházku a omluvný list.

Dítě v mateřské škole potřebuje : bačkory s pevnou podrážkou / ne pantofle /, pyžamo , náhradní oblečení do třídy a na pobyt venku. Všechny osobní věci musí být podepsané.

Děti jsou v mateřské škole pojištěny proti ztrátě osobních věcí. Je v zájmu rodičů, aby

uschovávali doklad o koupi nových věcí, které bude dítě do mateřské školy nosit.

Stravné a školné se platí převodem na účet do 15.dne v měsíci.

V celém objektu i na zahradě je zákaz kouření včetně elektronických cigaret.

 

Tento dodatek nabývá platnost 1. 9. 2019 Bc. Iveta Liedlová – vedoucí školy