Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

S pohádkou za poznáním

Motto:“ Všechny hlavní větve, které má mít, vyhání strom ze svého kmene hned v prvních
letech, takže později není třeba nic jiného, než aby rostly.“ J.A.Komenský


Program je zaměřen na hlubší spolupráci s rodinou a základní školou, aby byly děti
připraveny na vstup do 1.třídy ZŠ. Prostřednictvím pohádek se snažíme o všestranný
rozvoj dětské osobnosti, ale více dbáme na citový vývoj, respektujeme věkové a individuální
zvláštnosti a podporujeme komunikační dovednosti dětí.
 

Integrované bloky:

Neotesánek – vztahy v kolektivu, seznámení s prostředím MŠ
Bouda budka – zvířátka z lesa, plody podzimu, ovoce a zelenina
Míček Flíček a drak – počasí a podzimní příroda
S čerty nejsou žerty – zima, vánoční zvyky
Jak se sluníčko nemylo – hyg.návyky, naše tělo, primární prevence
O dvanácti měsíčkách – počítáme, jak se k sobě chováme, zacházení s hračkami
Ošklivé kačátko – domácí zvířata, velikonoce, příroda na jaře, mezilidské vztahy

Kluci, pozor, červená – dopravní prostředky a značky, bezpečnost na silnici
Čarodějnice – samostatný projev dětí, výroba kostýmů
Maminka jako z pohádky – moje rodina a město, kde bydlím
S Karkulkou na prázdniny – oslava MDD, barvy, sportujeme v přírodě

Doplňková činnost školy:

 • Školička - polední činnost pro předškoláky
 • Veselé pískání – seznámení se zobcovou flétnou
 • Výtvarný kroužek - nejen pro nadané děti (grafomotorická cvičení)
 • kroužek tvořivé dramatiky
 • Návštěvy kina, knihovny, divadla
 • Soutěž ve sběru starého papíru
 • Plavecký kurz
 • Výtvarné dílny s rodiči v odpoledních hodinách
 • Mikulášská, vánoční besídky
 • Pálení čarodějnic
 • Výlet na kozí farmu
 • Výlet do zooparku
 • oslava MDD
 • seznámení s angličtinou
 • dětská jóga