Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

děti

S účinností od 17. 3. 2020 do znovuotevření Mateřské školy Jirkov se všem promíjí "Úplata za předškolní vzdělávání" (školné). Přeplatky se rodičům na účet budou vracet v rámci pololetního vyúčtování ke dni 30. 6. 2020 (platba dorazí v průběhu července).

 

Od pondělí 23. 3. 2020 od 6,00 - 16,00 hod bude otevřena denní skupina pro děti ve věku  3 - 10 let zaměstnanců vybraných profesí ve městě. Přesné informace na stránkách města a zde v záložce DENNÍ SKUPINA 

 

Z pověření vedení města na základě stavu nouze, který právě vyhlásila vláda, bylo rozhodnuto o uzavření všech mateřských škol v Jirkově, Otvicích a Vrskmani s účinností od 17. března 2020 do odvolání. Důvodem je snaha preventivně zamezit šíření koronaviru.

 

Potvrzení o uzavření MŠ si můžete vyžádat u zástupkyň ředitelky ve svých školkách nebo na ředitelství MŠ.

Provoz na ředitelství od 17. 3. 2020 - 8:00 - 12:00hod

 

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k množství dotazů ohledně provozu a organizace vzdělávání mateřských škol v Jirkově sděluji:

  1. Mateřské školy v Jirkově jsou v provozu v obvyklé provozní době konkrétních zařízení
  2. Provoz větších škol je vzhledem k nižšímu počtu dětí omezen podle podmínek dané školy (nižší počet pavilonů nebo tříd v provozu)
  3. Zrušeny jsou všechny akce mimo školu, včetně plaveckého výcviku
  4. Věnujeme zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu dětí, nepřijímáme děti s projevy nemoci – kašel, rýma, teplota apod..
  5. Nepracujícím rodičům doporučujeme zvážit pobyt dítěte v dětském kolektivu
  6. Hlaste učitelkám návrat z pobytu v cizině
  7. Buďme k sobě vzájemně ohleduplní

 

Bc. Ivana Šestáková

Ředitelka mateřské školy

 

 

 

Mateřská škola nabízí možnost registrace do aplikace "Mobilní rozhlas"

Informace a registrace je možná v jednotlivých mateřských školách organizace.

 

Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace
 

1. 1. 2003 vznikla sloučením mateřských škol organizace Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace.

Od 1. 9. 2016 bylo otevřeno další pracoviště organizace - Mateřská škola "Pošťáček" v obci Vrskmaň. V současné době organizace sdružuje 10 mateřských škol, které řídí zástupkyně ředitelky, které mají přenesené pravomoci.

Vzdělávání v mateřských školách probíhá podle rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Každá škola má vypracovaný vlastní Školní vzdělávací program, který vychází z podmínek a prostředí  školy.


1  Nabízíme osobní a citlivý přístup k dětem i rodičům.

1  Zaměřujeme se na zdravý a všestranný rozvoj dítěte, na rozvíjení jeho tělesných  i  duševních schopností a  dovedností, snažíme se vytvářet podmínky pro duševní pohodu dítěte.

1  Množství podnětných aktivit je zakomponováno přímo do programu jednotlivých tříd a
     děti si nenásilnou formou osvojují základy hodnot, na nichž je naše společnost založena. Jsou vedeny k  
     samostatnosti a potřebě se něco nového dovědět, rozvíjet si své rozumové a řečové schopnosti.

1   Chceme vychovávat děti, které na období strávené v mateřské škole budou mít jen nejlepší vzpomínky a zároveň je chceme dobře připravit na vstup do základní školy a hlavně na vstup do běžného života