Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

zápis

Zápis do mateřské školy

na školní rok 2019/2020 bude v naší MŠ      

 ve dnech 6. a 7. května 2019           

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, jestliže ke dni 31. 8. 2019 dosáhne 5 let věku.

K zápisu se mohou dostavit i děti mladší 3let, zapsány a přijaty budou pouze v případě volné kapacity.

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte.

Více informací najdete zde:   zápis