Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah


STRAVNÉ A ŠKOLNÉ


STRAVNÉ

se platí v určený den přímo u vedoucí stravovny v době od 6.30 do 11.30 a od 12.00 do 16.00

Únor 18.2.                                         Srpen         19.8.
Březen 18.3.
Duben 15.4.
Květen 13.5..
Červen

17.6.   

Podle vyhlášky č.463/2011 Sb. o školním stravování ze dne 23.12.2011 je stanovena výše stravného takto:

Srávníci 3 - 6 let       Strávníci 7 - 10 let  
         
Přesnídávka 7,- Kč   Přesnídávka 8,- Kč
Oběd 15,- Kč   Oběd 18,- Kč
Svačina 7,- Kč  

 Svačina

7,- Kč
Celkem

29,- Kč

  Celkem

33,- Kč

ŠKOLNÉ

Příspěvek za předškolní vzdělávání platí rodiče nebo zákonní zástupci do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce  bezhotovostně převodem na účet organizace a nebo v odůvodněných případech v hotovosti u vedoucí školní stravovny, pokud ředitel nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady. Termíny výběru v hotovosti jsou vyvěšeny na viditelném místě v šatně třídy, vždy minimálně 3 dny před výběrem.

Podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, ředitel organizace stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání na 300,- Kč na měsíc a dítě.

Úplné znění směrnice ředitele školy naleznete zde - Ředitelství / Dokumenty

S účinností od 1.1.2011 máte možnost platit stravné a školné za vaše dítě bankovním převodem. Přihlášky k placení bankovním převodem a podrobnosti o termínech a platbách vám podají vedoucí pracovnice škol a vedoucí školních jídelen.