Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah


STRAVNÉ A ŠKOLNÉ


STRAVNÉ

se platí v určený den přímo u vedoucí stravovny v době od 6.30 do 11.30 a od 12.00 do 15.00 hod.

Září 14.9.          Po                                        .
Říjen 19.10.        Po
Listopad   9.11.        Po
Prosinec 14.12.        Po
Leden            

18.1.2021  Po

 

Platba v hotovosti pouze ve vyjímečných případech, po dohodě s vedoucí stravování.

Podle vyhlášky č.463/2011 Sb. o školním stravování ze dne 23.12.2011 je stanovena výše stravného 

od 1.9.2019 takto:

Srávníci 3 - 6 let       Strávníci 7 - 10 let  
         
Přesnídávka 7,- Kč   Přesnídávka 8,- Kč
Oběd 17,- Kč   Oběd 20,- Kč
Svačina 7,- Kč  

 Svačina

7,- Kč
Celkem

31,- Kč

  Celkem

35- Kč

Měsíční záloha      680,- Kč          Měsíční záloha       770,- Kč

ŠKOLNÉ

Příspěvek za předškolní vzdělávání platí rodiče nebo zákonní zástupci do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce  bezhotovostně převodem na účet organizace a nebo v odůvodněných případech v hotovosti u vedoucí školní stravovny, pokud ředitel nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady. Termíny výběru v hotovosti jsou vyvěšeny na viditelném místě v šatně třídy, vždy minimálně 3 dny před výběrem.

Podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, ředitel organizace stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání na 300,- Kč na měsíc a dítě.

Úplné znění směrnice ředitele školy naleznete zde - Ředitelství / Dokumenty

S účinností od 1.1.2011 máte možnost platit stravné a školné za vaše dítě bankovním převodem. Přihlášky k placení bankovním převodem a podrobnosti o termínech a platbách vám podají vedoucí pracovnice škol a vedoucí školních jídelen.