Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah


STRAVNÉ A ŠKOLNÉ


STRAVNÉ

se platí v určený den přímo u vedoucí stravovny v době od 6.30 do 11.30 a od 12.00 do 15.00 hod.

Únor 15.2.        Po                                        .
Březen 15.3.        Po
Duben  12.4.       Po
Květen 17.5.        Po
Červen            

14.6.        Po

Srpen                   16.8.      Po

Platba v hotovosti pouze ve vyjímečných případech, po dohodě s vedoucí stravování.

Podle vyhlášky č.463/2011 Sb. o školním stravování ze dne 23.12.2011 je stanovena výše stravného 

od 1.9.2021 takto:

Srávníci 3 - 6 let       Strávníci 7 - 10 let  
         
Přesnídávka 8,- Kč   Přesnídávka 9,- Kč
Oběd 17,- Kč   Oběd 20,- Kč
Svačina 8,- Kč  

 Svačina

8,- Kč
Celkem

33,- Kč

  Celkem

37,- Kč

Měsíční záloha      720,- Kč          Měsíční záloha       810,- Kč

ŠKOLNÉ

Příspěvek za předškolní vzdělávání platí rodiče nebo zákonní zástupci do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce  bezhotovostně převodem na účet organizace a nebo v odůvodněných případech v hotovosti u vedoucí školní stravovny, pokud ředitel nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady. Termíny výběru v hotovosti jsou vyvěšeny na viditelném místě v šatně třídy, vždy minimálně 3 dny před výběrem.

Podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, ředitel organizace stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání na 350,- Kč na měsíc a dítě.

Úplné znění směrnice ředitele školy naleznete zde - Ředitelství / Dokumenty

S účinností od 1.1.2011 máte možnost platit stravné a školné za vaše dítě bankovním převodem. Přihlášky k placení bankovním převodem a podrobnosti o termínech a platbách vám podají vedoucí pracovnice škol a vedoucí školních jídelen.