Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„Poznáváme svět“

Základním posláním mateřské školy je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj.

Školní vzdělávací program „Poznáváme svět" vychází z požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a respektuje zvláštnosti jednotlivých dětí.
Na jeho vzniku se podílel celý pedagogický kolektiv a jednotlivé tématické bloky si učitelky jednotlivých tříd dále rozpracovávají v třídních vzdělávacích programech,do třídních projektů spolu se vzdělávacími a výchovnými záměry a činnostmi, které dětem budou nabízet.
Počet třídních bloků i způsob zpracování je plně v kompetenci učitelek jednotlivých tříd.
Musí být v souladu se Školním vzdělávacím programem a Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
 

Tématické bloky:

  1. Veselé objevování                                                                                                           í
  2. Tajemné objevování
  3. Zvědavé objevování
  4. Hravé objevování

                             svět