Menu

ředitelka MŠ Jirkov: +420 736 752 227

kancelář ředitelky MŠ Jirkov: +420 474 680 571

ředitelka MŠ Jirkov: +420 736 752 227

Mateřská škola
Jirkov příspěvková organizace

Školní vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu

,,V PAVUČINCE"

 

Filosofie školy, hlavní záměry a obsah

Obsah našeho školního vzdělávacího programu vychází z  podmínek mateřské školy. Vnitřní i vnější podmínky charakterizují 3 motta vzdělávacího programu naší mateřské školy.

1. Motto: Příroda je vychovatelkou života

    Toto motto vyjadřuje zaměření našeho programu na environmentální oblast . Vzdělávání dětí probíhá v malebném prostředí naší MŠ a jejím okolí. Náměty pro činnosti se odvíjí ze 4 ročních období.

Cílem je získat povědomí o významu životního prostředí pro člověka a vzájemnou propojenost mezi lidmi a přírodou.

   Záměr realizujeme v průběhu roku různými akcemi. Např.: Beseda se Zooparkem Chomutov, výroba krmítek pro ptáčky, nadílka do krmelce pro zvířátka. V okolí školy sázíme květiny do truhlíků a pečujeme o zeleninu a bylinky. Sami si pěstujeme stromy ze semínek, uklízíme zahradu. Děti si velmi oblíbily i výšlapy do obory, kde zkoumáme místní faunu a flóru. 

2. Motto: Vztahy nás učí, jak si vážit sám sebe a poznat, co je pro život důležité a podstatné.

   Tímto tématem se zaměřujeme na vytváření kladných sociálních vztahů ve věkově smíšené třídě. Téma také odráží svět plný vztahových barev a rozmanitých nitek, které se v životě člověka vzájemně prolínají, splétají a ovlivňují.

Cílem je podpořit zdravé sebevědomí dětí a schopnost vzájemné spolupráce.

   Tento záměr naplňujeme pomocí dětmi oblíbených akcí v průběhu roku. Pořádáme sportovní soutěže a 1x ročně se účastníme celoškolkových Sportovních hrátek v Jirkově. Každoročně pořádáme ve školce karneval, na kterém se děti učí spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Účastníme se Jirkovských slavností. Do třídního plánu máme vřazeno i sociální učení. Pravidelně pořádáme také dílničky s rodiči, kteří se zapojují i do akcí MŠ jako je např.: Vánoční besídka, Rozloučení s předškoláky. Také sponzorsky podporují MŠ finančně nebo pracovně.

3. Motto: Tradice a zvyky nás učí, jak si vážit hodnot.

   Tímto tématem dětem přibližujeme zvyky a tradice našich předků tak, jak se objevují během roku. Připomínáme si státní i křesťanské svátky a tradice. 

Cílem je uvědomění si národní hrdosti a sounáležitosti.  

   Realizace tématu probíhá pomocí čtení vybrané literatury (bajky...) a různých akcí. Dramatizujeme cestu do Betléma a každoročně zdobíme vánoční stromek v Jirkově. Na Tři krále se zpěvem přejeme obyvatelům obce štěstí do nového roku. Připomínáme si Masopust a význam Velikonoc. 

 

 

 

 

 

 

MŠ Hrádek

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Svátek má Maxmilián

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostika na akt. den

Co červ v máji nesní, to sud na podzim polkne.