Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je neděle, 19. 9. 2021, 19:45:01

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 296
TÝDEN: 2427
CELKEM: 517441

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Milý rodiče, přečtěte si prosím několik nejzákladnějších informací o školce i o tom, jak svým dětem usnadnit adaptaci a co by děti před vstupem do školky měly umět.

 

PROVOZNÍ DOBA NAŠÍ ŠKOLKY JE OD 5.30 – 16.00 HODIN

PŘÍCHOD DO ŠKOLKY

Do MŠ vcházíme předními vchody a zvoní se na jednotlivé třídy.

Od 5.30 – 7.00 se scházíme ve třídě „Motýlci“, později ve všechny ostatních. Své děti přivádějte do MŠ nejpozději do 8:00, po dohodě s učitelkou (návštěva lékaře apod.) výjimečně i později.

Odpoledne končí každá třída v jinou dobu, děti nemusí být ve své třídě, kam patří. Vždy budou na oknech pavilonu cedule s informacemi, kde si své děti můžete vyzvednout. Školka se v 16:00 zamyká, při vyzvedávání dětí počítejte s časem na převlečení.

 

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ A NĚKOLIK RAD PRO JEJICH SNADNOU ADAPTACI

Pro děti i rodiče je nástup do MŠ velkým mezníkem a změnou. MŠ je většinou první vzdělávací instituce, se kterou se setkává. Dítě má ve třech letech potřebu vyhledávat své vrstevníky a navazovat první kontakty – období socializace.

Co je to ADAPTACE

 • proces přizpůsobování a zvykání na nové prostředí, pravidla, odloučení od maminky, nejistota…

 • probíhá individuálně

 

Proto je zde několik rad, jak toto období zvládnout

 • RÁNO DĚTI PŘEDÁVEJTE P. UČITELKÁM OSOBNĚ!!!!! (v rámci bezpečnosti nelze posílat děti do třídy samotné)
 • při loučení se tvařte pozitivně - zachovejte klid, děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů.

 • pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ujistěte dítě, že pro něj přijdete, rozlučte se a odejděte. Počítejte se slzičkami-jsou naprosto normální. Ze zkušenosti-děti většinou přestanou plakat brzy po odchodu maminky. Někdy jsou na tom maminky hůř:)) ovšem neodcházejte ani narychlo, nebo tajně. Můžete se domluvit s p. učitelkou, kdy vezme dítě na ruku/do náruče a vy odejdete.

 • je dobré, když dítě první dny ve školce nespí, ale jde „po obědě“(to je individuální a podle možností, vždy po domluvě).

 • plňte své sliby. Když dítěti slíbíte, že pro něj po obědě přijdete, snažte se to dodržet - posilujete vzájemnou důvěru

 • při vyzvedávání dítěte se vyptávejte, co prožilo v MŠ, s kým si hrálo, co se mu líbilo apod.

 • pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte

 • trénujte“ odloučení - nechte dítě na kratší dobu bez rodičů např. u babičky, když jdete do kina - při láskyplném loučení ujistěte dítě, že se vrátíte.

 • zprostředkovávejte kontakt s vrstevníky na hřišti, aby se dítě naučilo vycházet s ostatními dětmi-učí se tak pravidlům soužití ve skupině

 • mluvte s dítětem o tom, že bude navštěvovat MŠ - děti se potřebují  „připravit“ na to, co tam budou dělat - hračky, kamarádi, paní učitelky…

 • neustále ujišťujte, že si pro něj přijdete.

 • CHVALTE, CHVALTE, CHVALTE - dítě prožívá mnoho změn a jsou na něj kladeny velké nároky.

 • důležitá je také důvěra mezi rodiči a personálem MŠ.

 

 

 

CO BY DÍTĚ MĚLO PŘED VSTUPEM DO MŠ UMĚT

 

Komunikace

 • reagovat na své jméno
 • poslechnout běžný pokyn

Samostatnost dětí ve věku tří let

 • samostatně svléknout oblečení, vyzout boty, s dopomocí obléknout a obout            

 • pít ze skleničky, z hrníčku

 • samostatně se najíst - uchopit chleba, používat lžíci

 • říct si na WC, umýt si ruce

 • používat kapesník

V MŠ se připravuje pestrá strava, je tedy možné, že některá jídla budou děti ochutnávat poprvé. Do jídla nenutíme, snažíme se, aby alespoň „ochutnaly“. Pitný režim je velmi dostatečně zajištěn.

Co pomáhá

 •  „trénujte“ odloučení-nechte dítě na kratší dobu bez rodičů např. u babičky, když jdete do kina - při láskyplném loučení ujistěte dítě, že se vrátíte. 

 • zprostředkovávejte kontakt s vrstevníky na hřišti, aby se dítě naučilo vycházet s ostatními dětmi-učí se tak pravidlům soužití ve skupině

 • mluvte s dítětem o tom, že bude navštěvovat MŠ - děti se potřebují  „připravit“ na to, co tam budou dělat-hračky, kamarádi,…. kdo tam s nimi ještě bude - paní učitelka.

 • neustále ujišťujte, že si pro něj přijdete

 

 

NEMOCNOST

Nedílnou součástí vstupu vašeho dítěte do MŠ je i ochrana jeho zdraví. Děti jsou v tomto věku aktivní, doslova osahávají, ochutnávají a objevují svět. Díky tomu jsou vystaveny vyššímu riziku nákazy infekčními chorobami, než když trávily většinu času doma.

Děti mohou být zpočátku častěji nemocné, což je v kolektivu normální - souvisí to s posilováním imunity. Pokud dítě onemocní, mělo by se léčit. Nemocné a nedoléčené děti do MŠ nepatří! Nemoci se potom vrací a mají neblahý vliv na zdraví dítěte i ostatních.

V případě akutního onemocnění dítěte při pobytu v MŠ (teplota, zažívací potíže, nález parazitů, úraz, zánět spojivek) neprodleně informujeme telefonicky rodiče, kteří si dítě v nejkratší možné době přebírají do vlastní péče.

 

 

 INFORMACE O POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

V souvislosti se změnou školského zákona (zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) dochází od 1. 9. 2017 k těmto změnám:

 1. Předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti starší 5 let a děti s odkladem školní docházky.

 2. Rodiče dětí, které se účastní povinného předškolního vzdělávání, neplatí měsíční úplatu za vzdělávání dítěte.

 3. V době školních prázdnin v základních a středních školách není předškolní vzdělávání povinné.
  Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.
  Oznámení nepřítomnosti je možné provést: 
  a) telefonicky
  b) osobně třídnímu učiteli.

 

 

ROZDĚLENÍ TŘÍD:

1.třída – červená / děti  5 - 6leté / p. uč. Romana Weberová, Bc. Miroslava Poláková

2.třída – modrá / děti  5 - 7leté / p. uč. Jana Kuchlerová, Lucie Camprová

3.třída – zelená / děti 3 - 5leté / p. uč. Eva Haluzová, Jitka Vlásková

4.třída – žlutá / děti 2 - 3leté / p. uč. Ivana Jeřábková, Hana Jechová