Menu

ředitelka MŠ Jirkov: +420 736 752 227

Mateřská škola
Jirkov příspěvková organizace

Výsledky zápisu:www.msjirkov.cz - sekce Ředitelstvi - zápis do MŠ - Výsledky zápisu nebo ve vývěsní tabuli na budově ředitelství

Distanční vzdělávání

Od 1. 3. 2021 poskytují všechna odloučená pracoviště dětem s povinnou předškolní docházkou vzdělávání distanční formou. Sledujte webové stránky své mateřské školy, kontaktujte třídní učitelky nebo zástupkyně ředitelky, abyste si domluvili individuální formu předávání materiálů, podnětů, nápadů apod.

Účast dětí v předškolním ročníků na distančním vzdělávání je povinná.

Děkujeme za spolupráci a zpětnou vazbu.

 

Vážení rodiče, zde najdete informace k distančnímu vzdělávání dětí s povinnou předškolní docházkou.

  • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení.

Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem,  pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání  povinné. V ostatních případech nemá škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole.