Menu

ředitelka MŠ Jirkov: +420 736 752 227

Mateřská škola
Jirkov příspěvková organizace

Ochrana oznamovatelů

Jako povinný subjekt podle zákona o ochraně oznamovatelů
provozujeme vnitřní oznamovací systém. Informace o způsobech
oznamování a vstup do něj naleznete na
https://app.whispero.eu/f/4iiogivw3gujlaf2.