Menu

ředitelka MŠ Jirkov: +420 736 752 227

Mateřská škola
Jirkov příspěvková organizace

Základní údaje

Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace
Smetanovy sady 1558, Jirkov 431 11
IČO 71011480

Datová schránka: khxkseh


  • ředitelka: Bc. Ivana Šestáková

tel.: 474 680 571, 736 752 227 e-mail: reditelka@msjirkov.cz

  • statutární zástupce: Bc. Žaneta Klůcová, DiS.

tel.: 474 654 321, e-mail: ctyrlistek@msjirkov.cz

 

  • ekonom: Bc. Olga Janoutová

tel.: 474 680 570, e-mail: ekonom@msjirkov.cz

  • mzdová účetní: Kateřina Rumlová

tel.: 474 680 570, e-mail: mzdovaucetni@msjirkov.cz


Odloučená pracoviště:

MŠ Na Borku 1644, Jirkov 431 11 - MAŠINKA
zástupkyně ředitelky: Stanislava Bidlasová
tel.: 474 654 413, e-mail: masinka@msjirkov.cz

MŠ Nerudova 1038, 431 11 Jirkov - KLUBÍČKO
zástupkyně ředitelky: Miroslava Kaiserová
tel.: 474 654 283, e-mail: klubicko@msjirkov.cz

MŠ J. K. Tyla 1121, 431 11 Jirkov - ČTYŘKA
zástupkyně ředitelky: Danuše Dvořáková
tel.: 474 659 957, e-mail: ctyrka@msjirkov.cz

MŠ Studentská 1318, 431 11 Jirkov - ČTYŘLÍSTEK
zástupkyně ředitelky: Bc. Žaneta Klůcová DiS.
tel.: 474 654 321, e-mail: ctyrlistek@msjirkov.cz

MŠ Smetanovy sady 1558, 431 11 Jirkov - KAŠTÁNEK
zástupkyně ředitelky: Renata Machová
tel.: 474 659 158, e-mail: kastanek@msjirkov.cz

MŠ Školní 1726, 431 11 Jirkov - POHÁDKA
zástupkyně ředitelky: Bc. Miroslava Poláková        
tel.: 474 659 840, e-mail: pohadka@msjirkov.cz

MŠ Červený Hrádek 11, 431 11 - HRÁDEK
zástupkyně ředitelky: Bc. Petra Starečková
tel.: 474 684 714, e-mail: hradek@msjirkov.cz

MŠ Otvice 17, 431 11 - U BERUŠEK
zástupkyně ředitelky: Ludmila Mašková
tel.: 474 684 598, e-mail: uberusek@msjirkov.cz

MŠ Vrskmaň 63 - POŠŤÁČEK
zástupkyně ředitelky: Eva Bejčková
tel.: 702 119 659, e-mail: postacek@msjirkov.cz