Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

děti

Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace
 

1. 1. 2003 vznikla sloučením deseti mateřských škol organizace Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace.
Z důvodu snížení počtu dětí v Jirkově došlo k 1. 9. 2008  k uzavření  mateřské školy K. Marxe. V současné době sdružuje organizace 10 mateřských škol, které řídí vedoucí odloučených pracovišť, které mají přenesené pravomoci. Od 1. 9. 2016 bylo otevřeno další pracoviště organizace - Mateřská škola "Pošťáček" v obci Vrskmaň.

Vzdělávání ve všech mateřských školách probíhá podle rámcového programu pro předškolní vzdělávání, na všech školách je vypracován vlastní Školní vzdělávací program, který vychází z podmínek a prostředí  školy.


1  Nabízíme osobní a citlivý přístup k dětem i rodičům.

1  Zaměřujeme se na zdravý a všestranný rozvoj dítěte, na rozvíjení jeho tělesných  i  duševních schopností a  dovedností, snažíme se vytvářet podmínky pro duševní pohodu dítěte.

1  Množství podnětných aktivit je zakomponováno přímo do programu jednotlivých tříd a
     děti si nenásilnou formou osvojují základy hodnot, na nichž je naše společnost založena. Jsou vedeny k  
     samostatnosti a potřebě se něco nového dovědět, rozvíjet si své rozumové a řečové schopnosti.

1   Chceme vychovávat děti, které na období strávené v mateřské škole budou mít jen nejlepší vzpomínky a zároveň je chceme dobře připravit na vstup do základní školy a hlavně na vstup do běžného života