Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace

1. 1.2003 vznikla sloučením deseti mateřských škol organizace Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace.
Z důvodu snížení počtu dětí v Jirkově došlo k 1. 9. 2008  k uzavření  mateřské školy K. Marxe. V nynější době sdružuje organizace 9 mateřských škol , které  řídí vedoucí odloučených pracovišť, které mají přenesené pravomoci.
Vzdělávání ve všech mateřských školách probíhá podle rámcového programu pro předškolní vzdělávání, na všech školách je vypracován vlastní Školní vzdělávací program, který vychází z podmínek a prostředí  školy.

-    Nabízíme osobní a citlivý přístup k dětem i rodičům

-    Zaměřujeme se na zdravý a všestranný rozvoj dítěte, na rozvíjení jeho tělesných  i  
     duševních schopností a  dovedností, snažíme se vytvářet podmínky pro duševní pohodu dítěte.

-    Množství podnětných aktivit je zakomponováno přímo do programu jednotlivých tříd a
     děti si nenásilnou formou osvojují základy hodnot, na nichž je naše společnost založena, jsou vedeny k  
     samostatnosti a potřebě se něco nového dovědět, rozvíjet si své rozumové a řečové schopnosti

-    Chceme vychovávat děti, které na období strávené v mateřské škole budou mít jen nejlepší vzpomínky, ale          zároveň je chceme dobře připravit na vstup do základní školy a hlavně na vstup do běžného života