Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace

1. 1.2003 vznikla sloučením deseti mateřských škol organizace Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace.
Z důvodu snížení počtu dětí v Jirkově došlo k 1. 9. 2008  k uzavření  mateřské školy K. Marxe. V nynější době sdružuje organizace 10 mateřských škol , které  řídí vedoucí odloučených pracovišť, které mají přenesené pravomoci. Od 1. 9. 2016 bylo otevřeno další pracoviště organizace  - mateřská škola " Pošťáček "  v obci Vrskmaň.

Vzdělávání ve všech mateřských školách probíhá podle rámcového programu pro předškolní vzdělávání, na všech školách je vypracován vlastní Školní vzdělávací program, který vychází z podmínek a prostředí  školy.

-    Nabízíme osobní a citlivý přístup k dětem i rodičům

-    Zaměřujeme se na zdravý a všestranný rozvoj dítěte, na rozvíjení jeho tělesných  i  
     duševních schopností a  dovedností, snažíme se vytvářet podmínky pro duševní pohodu dítěte.

-    Množství podnětných aktivit je zakomponováno přímo do programu jednotlivých tříd a
     děti si nenásilnou formou osvojují základy hodnot, na nichž je naše společnost založena, jsou vedeny k  
     samostatnosti a potřebě se něco nového dovědět, rozvíjet si své rozumové a řečové schopnosti

-    Chceme vychovávat děti, které na období strávené v mateřské škole budou mít jen nejlepší vzpomínky, ale          zároveň je chceme dobře připravit na vstup do základní školy a hlavně na vstup do běžného života