Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

děti

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 25. 5. 2020

 

Od pondělí 25. 5. 2020 dojde k otevření všech součástí Mateřské školy Jirkov, včetně Otvic a Vrskmaně.

 

Otevření se bude řídit zásadami, které vydalo MŠMT dne 30. 4. 2020.

 

Žádáme rodiče, aby potřebu umístění dítěte v mateřské škole zvážili, sledovali zdravotní stav dítěte i lidí, se kterými je dítě v kontaktu a prostudovali si vyjmenované rizikové skupiny.

  • Při nástupu je nutné předložit vyplněný formulář „Čestné prohlášení“ (viz příloha).
  • Do areálu MŠ bude možný vstup pouze s ochranou nosu a úst, dodrženy musí být rozestupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními, není možné se shromažďovat v prostorách MŠ (vnitřních i venkovních).
  • Do prostor školy vstupuje dítě pouze s jednou doprovázející osobou. Doprovázející osoba se v budově zdržuje nezbytně nutnou dobu, po celou dobu má nasazenou roušku, řídí se pokyny pracovníků mateřské školy.
  • Při vstupu do budovy je k dispozici desinfekční prostředek.
  • Děti si po vstupu do třídy musí důkladně umýt ruce tekutým mýdlem.
  • Děti ani personál v prostorách mateřské školy nemusí nosit roušky, děti musí mít roušku k dispozici ve svém šatnovém boxu (čistou a uloženou v hygienickém sáčku). Pobyt venku se uskutečňuje výhradně v prostorách školy – školní zahrada. Skupinky dětí se nesmí potkávat.
  • Děti s projevy nachlazení, rýmy, kašle apod. nebudou do školy přijaty.
  • V případě výskytu jakýchkoli zdravotních potíží je rodič povinen dítě z MŠ bezodkladně vyzvednout.

 

Strava a pitný režim bude zajištěn v plném rozsahu obvyklým způsobem.

čestné prohlášení

V případě, že se rodiče rozhodnou, že jejich dítě nastoupí do mateřské školy Jirkov až od 1. 9. 2020, bude jim na základě písemné žádosti prominuto placení úplaty za předškolní vzdělávání (školné). Žádost ke stažení (viz příloha) nebo k vyzvednutí u VŠJ v každé MŠ. Žádost můžete zaslat e mailem (musí být podepsána zákonným zástupcem), vhodit do schránky apod.. !!!!!! ODEVZDAT NUTNO NEJPOZDĚJI DO 15. 6. 2020 !!!!!! Na pozdější žádosti není možno brát zřetel.

žádost o úlevu na "školném"

 

V Jirkově 4. 5. 2020                                             Bc. Ivana Šestáková

                                                                            ředitelka MŠ

 

květina

 

Mateřská škola nabízí možnost registrace do aplikace "Mobilní rozhlas"

Informace a registrace je možná v jednotlivých mateřských školách organizace.

 

Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace
 

1. 1. 2003 vznikla sloučením mateřských škol organizace Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace.

Od 1. 9. 2016 bylo otevřeno další pracoviště organizace - Mateřská škola "Pošťáček" v obci Vrskmaň. V současné době organizace sdružuje 10 mateřských škol, které řídí zástupkyně ředitelky, které mají přenesené pravomoci.

Vzdělávání v mateřských školách probíhá podle rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Každá škola má vypracovaný vlastní Školní vzdělávací program, který vychází z podmínek a prostředí  školy.


1  Nabízíme osobní a citlivý přístup k dětem i rodičům.

1  Zaměřujeme se na zdravý a všestranný rozvoj dítěte, na rozvíjení jeho tělesných  i  duševních schopností a  dovedností, snažíme se vytvářet podmínky pro duševní pohodu dítěte.

1  Množství podnětných aktivit je zakomponováno přímo do programu jednotlivých tříd a
     děti si nenásilnou formou osvojují základy hodnot, na nichž je naše společnost založena. Jsou vedeny k  
     samostatnosti a potřebě se něco nového dovědět, rozvíjet si své rozumové a řečové schopnosti.

1   Chceme vychovávat děti, které na období strávené v mateřské škole budou mít jen nejlepší vzpomínky a zároveň je chceme dobře připravit na vstup do základní školy a hlavně na vstup do běžného života