Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

děti

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

!!!!ZMĚNA!!!!

Vzhledem k dalšímu pozitivně testovanému pracovníkovi mateřské školy se otevření odkládá.

Přesný termín upřesníme

uzavření MŠ

 

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY "KLUBÍČKO"

Na základě výskytu onemocnění Covid-19 v dětském kolektivu i mezi zaměstnanci školy, rozhodla KHS o uzavření MŠ "Klubíčko" v Nerudově ulici.

MŠ je uzavřena od čtvrtka 22. 10. 

Termín otevření bude upřesněn.

 

 

 

Vážení rodiče,

v některých mateřských školách byla zaznamenána nákaza virem Covid 19 u zaměstnanců školy. Všechny případy konzultujeme s KHS a zavádíme opatření podle jejich nařízení. Věnujte pozornost nástěnkám ve třídách. Aktualizujte své kontaktní údaje, pokud nastala změna, aby Vás včas mohly zástupkyně ředitelky kontaktovat. Nepodceňujte, prosím,  zdravotní stav svých dětí a nevoďte děti s příznaky respiračního onemocnění nebo jiného zdravotního oslabení.

V žádné mateřské škole se nepohybuje, ani nepracuje s dětmi žádný zaměstnanec, který by vykazoval známky onemocnění Covid 19 nebo byl pozitivně testován na toto onemocnění.

 

Děkujeme 

zaměstnanci MŠ

 

Vážení rodiče,

začátek školního roku se řídí pokyny MŠMT a MZČR k opatřením proti Covid 19. Prosíme všechny o dodržování hygienických zásad a pokynů MŠ. Děkujeme za vzájemnou ohleduplnost.

 

Doporučený postup pro školy - Covid 19

algoritmus izolace

algoritmus respirací

 

 

Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace
 

1. 1. 2003 vznikla sloučením mateřských škol organizace Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace.

Od 1. 9. 2016 bylo otevřeno další pracoviště organizace - Mateřská škola "Pošťáček" v obci Vrskmaň. V současné době organizace sdružuje 10 mateřských škol, které řídí zástupkyně ředitelky, které mají přenesené pravomoci.

Vzdělávání v mateřských školách probíhá podle rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Každá škola má vypracovaný vlastní Školní vzdělávací program, který vychází z podmínek a prostředí  školy.


1  Nabízíme osobní a citlivý přístup k dětem i rodičům.

1  Zaměřujeme se na zdravý a všestranný rozvoj dítěte, na rozvíjení jeho tělesných  i  duševních schopností a  dovedností, snažíme se vytvářet podmínky pro duševní pohodu dítěte.

1  Množství podnětných aktivit je zakomponováno přímo do programu jednotlivých tříd a
     děti si nenásilnou formou osvojují základy hodnot, na nichž je naše společnost založena. Jsou vedeny k  
     samostatnosti a potřebě se něco nového dovědět, rozvíjet si své rozumové a řečové schopnosti.

1   Chceme vychovávat děti, které na období strávené v mateřské škole budou mít jen nejlepší vzpomínky a zároveň je chceme dobře připravit na vstup do základní školy a hlavně na vstup do běžného života